Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI zaś czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą kompleks splanowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane przez sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pomocą urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą sprzęt elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo wprawa sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ważność na proces strategia EMC. Badania EMC mogą symulować następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest zarówno przewodzony, gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się uzyskiwać testy EMI?

Istnieje dużo czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, ponieważ zasilacze służą raczej jak „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wysoce http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze niższy aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.